poniedziałek, 27 stycznia 2014

Profesor Hanna Suchocka ekspertką Konferencji

Miło nam poinformować, że zaproszenie do uczestnictwa w Konferencji przyjęła Profesor Hanna Suchocka - Prezes Rady Ministrów (1992-1993), Minister Sprawiedliwości (1997-2000), Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (2001-2013). Pani Profesor będzie także naszym ekspertem.

Zgodę Profesor Hanny Suchockiej na uczestnictwo traktujemy jako niezwykłe wyróżnienie. Zaszczyt stanowi dla nas możliwość współpracy przy organizowanym przez nas wydarzeniu z tak cenionym autorytetem.  Jesteśmy głęboko przekonani, że swoją obecnością podniesie poziom merytoryczny debaty, a także rangę planowanej konferencji.

Więcej o osobie Pani Premier przeczytać można w zakładce "Rada Programowa". /MA/

niedziela, 19 stycznia 2014

KONKURS NA ABSTRAKT

Serdecznie zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień. Respektowane będą także wystąpienia w językach roboczych UE. Autorzy najlepszych propozycji zostaną poproszeni o przedstawienie referatów podczas panelu studencko-doktoranckiego.

Wymagania techniczne:

1) Do 500 słów,
2) Czcionka: Times New Roman, rozmiar 11,
3) Przypisy: Times New Roman, rozmiar 10,
4) Interlinia pojedyncza,
5) Akapity 0,75 cm,
6) Podtytuły numerujemy liczbami arabskimi, Times New Roman 12, pogrubione, wyśrodkowane.

Zredagowane wg powyższych wskazówek abstrakty prosimy przesyłać w formularzu zgłoszeniowym na adres mailowy - fe.konferencja@gmail.com

Zastrzegamy, że spośród przesłanych propozycji, przyjęte do wystąpienia zostaną najlepsze, stosownie do ilości miejsc w zaplanowanych panelach. 

Początek przyjmowania zgłoszeń - 28.01.2013 r.

Koniec przyjmowania zgłoszeń - 15.02.2014 r.

/JK, KK/