środa, 26 marca 2014

Wydawnictwo OD. NOWA kolejnym sponsorem Konferencji "Dekada zmian..."

Milo nam poinformować, że kolejnym sponsorem konferencji zostało wydawnictwo OD. NOWA.


Wydawnictwo Od.Nowa z Bielska-Białej jest sukcesorem oficyny „Park”, obficie czerpiąc z jej bogatego doświadczenia w wydawaniu książek o wysokiej jakości merytorycznej i edytorskiej. Jako wydawnictwo Od.Nowa działa od stycznia 2012r Specjalizuje się w publikowaniu opracowań prawniczych, ułatwiających studentom i aplikantom zgłębianie tajników tej dziedziny wiedzy, ale pozycje wydawnicze Od.Nowa służą również sędziom, adwokatom i radcom prawnym. W ofercie wydawnictwa znajdują się zbiory przepisów, diagramy, warsztaty, repetytoria itp. 


sobota, 22 marca 2014

Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres fe.konferencja@gmail.com . Jest to warunkiem uczestnictwa w konferencji z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc i duże zainteresowanie wydarzeniem.

W związku z licznymi pytaniami, zamieszczamy krótką instrukcję.

W formularzu należy podać imię i nazwisko, uczelnię/instytucję/szkołę, do której uczestnik należy, adres korespondencyjny, adres e-mail, ewentualnie telefon.

NIE TRZEBA WYPEŁNIAĆ POLA "ABSTRAKT WYSTĄPIENIA", ANI "TYTUŁ PROPONOWANEGO ARTYKUŁU" - Rubryki te dotyczyły osób, które planowały wystąpić w konferencji w roli prelegenta.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 kwietnia 2014 roku, na tydzień przed konferencją.

Formularz jest dostępny w zakładce "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY". Link zamieszczamy poniżej:

http://fe-konferencja.blogspot.com/p/formularz-zgoszniowy.html

środa, 19 marca 2014

poniedziałek, 17 marca 2014

Patronat medialny poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej

Z wielką przyjemnością informujemy, że patronat medialny nad organizowaną konferencją przejęła Telewizja Polska oddział w Poznaniu. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej TVP (www.poznan.tvp.pl) oraz śledzenia nadawanych w niej programów, w których dowiedzą się Państwo szczegółów dotyczących naszego wydarzenia.


piątek, 14 marca 2014

Patronat medialny Radia Merkury

Konferencja "Dekada zmian..." została objęta patronatem medialnym Radia Merkury. Zapraszamy do słuchania  informacji o naszym przedsięwzięciu w tamtejszych audycjach - 100.9 FM Poznań oraz odwiedzenia strony internetowej http://www.radiomerkury.plpiątek, 7 marca 2014

Patronat Komisji Europejskiej

Niezmiernie miło nam poinformować, że Komisja Europejska objęła patronatem organizowaną przez KN Futurum Europae Konferencję. To ogromne wyróżnienie jest kolejnym argumentem przemawiającym za wzięciem udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu. Serdecznie zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych na adres fe.konferencja@gmail.com 


czwartek, 6 marca 2014

Poznań - Miasto know how

Z przyjemnością informujemy, że patronat nad organizowaną przez KN Futurum Europae konferencją objęło Miasto Poznań. 


środa, 5 marca 2014

Wydawnictwo Wolters Kluwer sponsorem konferencji "Dekada zmian..."


Bardzo miło nam poinformować, że wydawnictwo Wolters Kluwer wyraziło zgodę na sponsorowanie naszej konferencji. Informacja o organizowanym przez nas wydarzeniu ukaże się również na portalu student.lex.pl. Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Stanowi część międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej oferującej książki, czasopisma, produkty elektroniczne oraz szkolenia i konferencje. Firma dostarcza zainteresowanym klientom kompletny system informacji ze wszystkich dziedzin prawa, biznesu, ochrony zdrowia, administracji państwowej i samorządowej oraz edukacji w przystępnej formie ułatwiającej analizę oraz wyciąganie wniosków.

Współpraca z tak szanowanym i ważnym na rynku wydawnictwem jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Jesteśmy przekonani, że wsparcie Wolters Kluwer pozytywnie wpłynie na rangę organizowanej przez nas konferencji.

wtorek, 4 marca 2014

Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak - ekspertem konferencji "Dekada zmian"

Zgodę na udział w konferencji pt. "Dekata zmian" wyraził Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Absolwent archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii naszej Alma Mater. Marek Woźniak nieprzerwalnie od 2005 roku sprawuje funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Od 2008 roku jest również wiceprzewodniczącym Komitetu Regionów. Przez lata pracy dla Wielkopolski zdobył wysokie uznanie, otrzymując nagrody i wyróżnienia w plebiscytach na najlepszego i najbardziej skutecznego samorządowca.


Wyniki konkursu na abstrakt

Po długich dyskusjach, kilka minut temu ostatecznie uzgodniono, które spośród kilkudziesięciu przesłanych propozycji wystąpień, zostaną wygłoszone podczas konferencji naukowej pt. "Dekada zmian...". Pomimo, że wstępnie zaplanowano 16 miejsc, zdecydowaliśmy się na dopuszczenie 22 osób. Wynikało to zarówno z wysokiego poziomu nadesłanych propozycji, jak i z dużego zainteresowania polityką wschodnią Unii Europejskiej. Ten drugi powód  zdecydował o utworzeniu czwartego panelu zatytułowanego "Aktualne wyzwania wschodniego wymiaru Wspólnej Polityki Zagranicznej Unii Europejskiej". 

Lista zakwalifikowanych osób:


Lp.
Imię i nazwisko, rok studiów
Temat
Afiliacja
Panel
1
Agata Kleczkowska
The last decade of protection of cultural minorities in EU- overall assesment of theory and practice.
UMK WPiA
Przeszłość
2
Jacek Czarnecki
Sądy konstytucyjne nowych państw członkowskich wobec integracji europejskiej- perspektywa dziesięciolecia- 2004-2014.
UW
Przeszłość
3
Mariusz Kociszewski
Zmiany konstrukcji reguł fiskalnych w aktach prawnych Unii Europejskiej w latach 2004 – 2014.
UW
Przeszłość
4

Kamil Kłopocki
The Arab Spring and the latest legal solutions of The Common European Asylum System.

UAM
Przeszłość
5
mgr Przemysław Tacik
Długi marsz ku przystąpieniu. Perspektywa akcesji Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Prawa Człowieka na przestrzeni lat 2004-2014.
UJ
Przeszłość
6
mgr Władysław Jóźwicki
Odesłanie prejudycjalne jako jeden z mechanizmów rozwiązywania problemu niezgodności pochodnego prawa Unii Europejskiej z prawami i wolnościami jednostki zagwarantowanymi w Konstytucji RP w świetle orzecznictwa polskiego i unijnego.
UAM
Przeszłość
7
Aleksandra Surma
Unijne prawo konkurencji wobec zamieszczanych w umowach gospoadarczych klauzul „take or pay”
UW WPiA
Teraźniejszość
8
Alicja Kociemba
Prokuratura europejska a zwalczanie przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej
UAM
Teraźniejszość
9
mgr Anna Wilińska-Zelek, mgr Miłosz Malaga
Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa.
UAM
Teraźniejszość
10
mgr Michał Gądek
Common healthcare policy in the light of Directive on the application of patients’ rights in cross border healthcare
UJ
Teraźniejszość
11
mgr Joanna Kruszyńska, mgr Jarosław Kola
Deklaracje czy rzeczywistość? Zasada partycypacji w procesie ustawodawczym Unii Europejskiej.
UAM
Teraźniejszość
12
mgr Jakub Kruczek
Transgraniczne świadczenie usług prawniczych przez przedstawicieli wolnych zawodów w praktyce wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.
UAM

Teraźniejszość
13
mgr Kaja Woźniak
Przyszłość relacji Unii Europejskiej i Szwajcarii
UJ WPiA

Przyszłość
14
Marta Chorzępa
Aspekty harmonizacji podatków bezpośrednich w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej
UAM
Przyszłość
15
mgr Miłosz Malaga
Wzmocniona współpraca. Europa wielu prędkości bez ograniczeń?
UAM
Przyszłość
16
mgr Aleksandra Guminiak
Paradoks zjednoczonej Europy- analiza przypadku Szkocji i Katalonii.
UAM

Przyszłość
17
Nell Konieczna
Rozwój praw podstawowych Unii Europejskiej- rys historyczny, aktualne problemy, przyszłe perspektywy.
UAM
Przyszłość
18
Arkadiusz Czekaj
Proces tworzenia europejskiego kodeksu cywilnego w świetle przyjętych przez prawodawcę unijnego dyrektyw chroniących konsumentów.
UJ
Przyszłość
19
Wawrzyniec Żbikowski
Partnerstwo Wschodnie- fiasko czy szansa na kolejne rozszerzenie.

UAM
Partnerstwo wschodnie
20
Katarzyna Wiertlewska
Wschodni wymiar polityki zagranicznej Unii Europejskiej po 2004 roku.

UMK
Partnerstwo wschodnie
21
Maria Kapłun, Ganna Verbovetska
Między Wschodem a Zachodem – droga Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej
UAM
Partnerstwo wschodnie
22
Jakub Rzeszowski
Priorytety prezydencji Polski wobec kształtowania polityki zagranicznej państw wschodnich.
UMK WPiA
Partnerstwo wschodnie